Komité for skole, oppvekst og kultur

Komité for skole, oppvekst og kultur

Medlemmer 

MTB, Ap, V og Frp
MTB, Ap, V og Frp
Medlem Parti
Bente K. Kristensen (leder) MTB
Kjell Morten Bjørnås (nestleder) AP
Julianne Nordbotten AP
Egil Haugbjørg V

 

Sp og Sv
Sp og Sv
Medlem Parti
Gunnil Wæhre Sp
Eva Marie Lien Sv
Gjøran Sandvik Sp

 

Varamedlemmer

MTB, Ap, V og Frp
MTB, Ap, V og Frp
Vara Parti
Lennart Krogstadnes Frp
Ingunn Tronsmo Skallan MTB
Stein Gunnar Berg Ap
Turid Brurok Ap
Arne Petter Øien V
Iselin Kolden MTB

 

SP og Sv
SP og Sv
Vara Parti
Elin Mortensen Sv
Odd Wæhre Sp
Svein Erik Lian Sp
Joakim Weiseth Sv
Stefan Øhrbom Sv
Anna Kristine Aasvold Sp