Formannskapet

Formannskapet

Formannskapet er nest øverste folkevalgte organ, og er et dels saksforberedende organ for kommunestyret, men har også blitt delegert beslutningsmyndighet av kommunestyret i en rekke saker. De sakene styres gjennom delegasjonsreglementet som vedtas av kommunestyret. 

Formannskapet i Meråker består av fem medlemmer.

​Faste medlemmer

MTB, Ap, Venstre og Frp
Medlem Parti
Kjersti Kjenes MTB
Anne Karin Langsåvold Ap
John Magnar Høiseth MTB
SP
Medlem Parti
Kari Anita Furunes SP
Ludvig Haugen SP

​Varamedlemmer

MTB, Ap, Venstre og Frp
Vara Parti
Lars Magnus Brækken Ap
Egil Haugbjørg Venstre
Julianne Nordbotten Ap
Christian Fredrik Kolvik Ap
Leif Aksel Buland MTB
Bente Kristin Kristensen MTB
SP og SV
Vara Parti
Eline Lello SP
Monika Letnes SV
Torkel Sende SP
Eva Marie Lien SV
Kåre Johan Gåsø Eriksson SP
Maria Weronika Økdal SP