Eldrerådet

Eldrerådet

Medlemmer og varamedlemmer i eldrerådet. 

Medlemmer

Maria Økdal (Fra Kommunestyret)
Finn Røe
Lisbeth Juliussen
Anne Marie Wallberg
Egil Haugbjørg


Leder: Egil Haugbjørg

Nestleder: Lisbeth Juliussen

Varamedlemmer

Lars Magnus Brækken
Grethe Sørmoe Førde
Kjell Steinar Grytbakk
Kåre Størseth
Lillian Jamtfall