Innsyn i saksdokumenter for kommunestyret og andre politiske utvalg.

Innsyn i saksdokumenter for kommunestyret og andre politiske utvalg.

Innsynsløsningen for politiske utvalg inneholder en oversikt over alle saker og referatsaker som er politisk behandlet i Meråker kommune.

Innsyn politiske utvalg og saksdokumenter

Innsyn for møter i Kontrollutvalget

  • Komplett møteinnkalling og møteprotokoll, samt sakliste, saksdokumenter og vedlegg til disse ligger tilgjengelig under hvert møte i møtekalenderen.NB! Komplett møteinnkalling kan ofte være meget store dokumenter som kan være tunge å laste ned.
  • Møtedokumentene publiseres ca. 1 uke før møtene avholdes.
  • Møteprotokoller publiseres så snart de er godkjent etter møtet.

Møteplaner for kommunestyret og komitéer