Reguleringsplaner

Reguleringsplaner

Hvilken plan gjelder for din eiendom?

Du kan finne ut hvilken plan som er gjeldende ved å søke på eiendommen din i kartløsningen.

Kommunekart


Kommunekartet gir deg detaljerte kart og flyfoto. Du kan også få tilgang til reguleringsplaner og annen eiendomsinformasjon. Du kan selv legge på flere kartlag, f.eks eiendomsgrenser og kotehøyder.

Søk på eiendom ved å søke på adressen, eller skrive inn gårdsnummer og bruksnummer + evt festenummer og seksjonsnummer om det finnes. Eksempel 1/2/0/4.
Skal kartet brukes i byggesak, skal det være påtegnet rutenett og målestokk. Situasjonsplanen bør være i målestokk 1:500 (1:1000 for store tiltak).