Pressemelding fra Meråker kommune

Pressemelding fra Meråker kommune

Meråker kommune overtar 1. september 2021 eierskapet til trevarefabrikken på Gudå i Meråker. Optimera Byggsystemer ønskes samme dag velkommen til å flytte inn som ny leietaker i anlegget.

  • Dette blir en svært god løsning for Meråker, uttaler Ordfører Kjersti Kjenes, - Jeg vil benytte muligheten til å takke Jan Marius Reppe i Dovista AS som har vært en viktig bidragsyter i prosessen. Han er fra Meråker og representerer eier/selger av fabrikkanlegget. Med sin lokalkunnskap, koblet med et bredt nettverk, har han vært sentral i å skaffe aktuelle interessenter til anlegget og rom for forhandlinger om løsning for ny etablering.

Etter at Optimera Byggsystemer presenterte seg for kommunens politiske og administrative ledelse våren 2021 ble det klart at de hadde et sterkt ønske om å få kommunen som eier, ikke minst for å få et lokalt forankret eierskap til anlegget. Forhandlinger har pågått helt fram til august i år.

  • Jeg er veldig fornøyd med resultatet, sier Egil Rønnekleiv som har vært sentral fra kommunen i forhandlingene om kjøp og videre utleie av fabrikken. – Jeg vil berømme politikerne som har vist oss i administrasjonen tillit ved enstemmig å gi nødvendige fullmakter. Optimera er en solid og langsiktig aktør, og jeg regner med at vi vil se en økonomisk bærekraftig virksomhet som på mange vis vil bidra til å nå målsettingene i kommunens Samfunnsplan. Dette er et godt eksempel på at kommunen kan bidra til å påvirke utviklingen i ønsket retning ved å aktivt tilrettelegge for ny virksomhet.

I arbeidet med mulig kjøp/ etablering har det vært en forutsetning at kommunen skal ha dekket sine kostnader gjennom husleie fra potensielle leietakere. Det har vært viktig at ny virksomhet framstår som solid, langsiktig, og med potensiale for et betydelig antall arbeidsplasser, gjerne innen trevareindustri. Optimera Byggsystemer AS oppfyller alle disse kriteriene.

Ordfører Kjersti Kjenes og direktør Ståle Sagstuen i Optimera Byggsystemer AS har signert leiekontrakten 

Ordfører Kjersti Kjenes oppsummerer:

  • Vi ønsker Optimera hjertelig velkommen til Meråker! Dette er resultat av godt samspill mellom private og offentlige aktører, og viser hvordan vi sammen kan skape rom for framtidig vekst og verdiskaping med røtter i lokale ressurser. Meråker kommune skal være en aktiv medspiller i samfunnsutviklingen. Tilrettelegging for utvikling av lokalt næringsliv er en viktig del av dette. Optimera går inn i en lang og levende industrihistorie med en stolt kultur, og jeg regner med at denne etableringen vil bli verdifull både for Optimera og for oss som er glade i bygda vår!

 

Meråker kommune har arbeidet aktivt for å bidra til ny aktivitet i fabrikken etter at det ble bestemt at vindusproduksjonen, som har foregått i lokalene siden 80-tallet, skulle avvikles høsten 2020. Fabrikken har vært en av de største arbeidsplassene i kommunen i snart 40 år og representerer gjennom sine ansatte en kompetanse og industrikultur som er viktig for fjellbygda. Nå overtar Meråker kommune eierskapet til anlegget og Optimera AS har signert ny langsiktig leiekontrakt med kommunen. Målet for Optimera Byggsystemer AS er å starte opp ny produksjon første kvartal 2022. Høsten 2021 blir brukt til å klargjøre fabrikken.

 

For ytterligere informasjon kontakt:

 

Ordfører Kjersti Kjenes, mobil 957 06 755, epost: Kjersti.Kjenes@meraker.kommune.no

eller Egil Rønnekleiv, mobil 908 83 223, epost: Egil.Ronnekleiv@meraker.kommune.no