Kommunal kompensasjonsordning 2021 nr 6

Kommunal kompensasjonsordning 2021 nr 6

Meråker kommune har mottatt nye kr 332.000,-,- fra Kommunal og Distriktsdepartementet (KDD) i 6. tildelingsrunde av kompensasjonsmidler for lokalt næringsliv

Denne tilskuddsrunden skal kompensere for negative effekter av smitteverntiltak med bakgrunn i covid-19 som ble innført i midten av desember 2021. Disse kommunale tilskuddsmidlene kommer i tillegg til de nasjonale ordningene. Søknadsfrist: 14.februar 2022.

Hvem kan søke?

- Lokale bedrifter som har vært rammet av smitteverntiltak eller nedstengning med tilhørende økte kostnader, tap av omsetning eller risiko for å miste viktig arbeidskraft. Serveringsbransjen, overnattingsvirksomheter og reisearrangører vil bli prioritert ved tildeling av midler.

- Kostnader og tap må være knyttet til driften i november og desember 2021.

- Virksomheten må være lokalisert i Meråker kommune og ha minst én registrert ansatt.

- Virksomheter som er under konkursbehandling eller under avvikling kan ikke motta støtte.

Hva legges til grunn i vurderingen:

- Bransjetilknytning.

- Dokumentert tap av omsetning.

- Dokumentert kostnadsøkning knyttet til covid-pandemien.

- Dokumentert tap av varer/ avbestillinger o.l.

- Dokumentert tap i form av avlyste arrangement.

Beregning av tilskudd til den enkelte bedrift gjøres på bakgrunn av de dokumenterte opplysningene som kommer fram i søknaden

Krav til søknad:

Søknad fylles ut og sendes via Regionalforvaltning. 

Følgende opplysninger må oppgis:

- Kort beskrivelse av tapt inntekt eller økte kostnader i november/ desember som følge av avbestillinger, avlysninger, økte kostnader til smitteverntiltak osv.

- Bransjetilknytning.

- Dokumentert tap av omsetning.

- Dokumentert kostnadsøkning knyttet til covid-pandemien.

- Tidligere mottatt offentlig støtte som følge av covid-pandemien.

Dokumentasjonen kan lastes opp som vedlegg til søknaden i regionalforvaltning.no

Minstekrav til vedlagt dokumentasjon:

- Kort beskrivelse av tapt inntekt eller økte kostnader i november/ desember som følge av avbestillinger, avlysninger, økte kostnader til smitteverntiltak osv.

- Detaljert resultatregnskap for november og desember 2021

- Detaljert resultatregnskap for november og desember 2019

Søknadsfrist og behandlingstid:

Søknadsfrist er 14.februar 2021. Søknader vil deretter bli behandlet samlet innen en behandlingstid på 2 uker, og utbetales deretter så snart det er praktisk mulig.

Støtten gis etter reglene for offentlig støtte i den nasjonalt notifiserte ordningen.

Har du spørsmål om ordningen ta kontakt med:

Egil Rønnekleiv
Meråker kommune
e-post: egil.ronnekleiv@meraker.kommune.no
Mob: 9088 3223