Spillemidler

Spillemidler 2020

Meråker kommune bistår gjerne med kommende års tildeling av spillemidler. Både nye og fornyede søknader har frist 1. november 2019.

Spillemidler

For mer informasjon og søknadsskjema: www.anleggsregisteret.no

(NB! Tidligere godkjente søknader må hvert år fornyes inntil tildeling foreligger.)

 

FRIST: 1. november 2019

Ta gjerne kontakt for mer informasjon.

 

Meråker kommune,

Sektor skole, oppvekst og kultur