Snøscooterløype

Snøscooterløype

Fra og med 1.5.2022 er snøscooterløypa stengt for sesongen

Hvor går snøcooterløypa? 

Snøscooterløypa går fra Teveldalen grustak til Skurdalsporten. 

Merk: Løypa stopper ved Skurdalsporten, stengt på svensk side. Se vasek.se for informasjon om løypenett på svensk side. 

Det kreves løypekort for å kunne bruke snøscooterløypa.

Hvor får jeg kjøpt løypekort?

Løypekort fås kjøpt hos Meråker snøskuterklubb. Vipps til 640760 eller betales til konto 4213 13 26062. Merkes med navn, telefonnummer og registreringsnummer.

Hvor mye koster løypekortet? 

Løypekortet koster 100 kroner. Dette er et sesongkort. 

Reglement for kjøring i snøscooterløypa

Hold naturen ren, ta med søppel hjem.

God tur, kjør forsiktig og vis hensyn til rein og reindrift.

Sett deg godt inn i bestemmelsene før ferdsel i snøscooterløypene. 

Kart over snøscooterløypa