Begrensninger i jakt på lirype, fjellrype og skogsfugl - Jaktsesongen 2020/2021 for kommuneoverenskomsten

Begrensninger i jakt på lirype, fjellrype og skogsfugl - Jaktsesongen 2020/2021 for kommuneoverenskomsten

Forvaltning og administrasjon for kommuneoverenskomsten jaktsesongen 2022/2023 er som følger:

Jaktkvote 

  • Lirype: Dagskvote pr. jeger er 3 fugler
  • Fjellrype: Dagskvote pr. jeger er 5 fugler
  • Skogsfugl: (orrfugl, storfugl og jerpe): Dagskvote pr. jeger er 2 fugler
  • Samlet dagskvote pr. jeger: Samlet maksimalt 5 fugler pr. jeger pr. dag

Kvoten er dagskvote og personlig, og kan ikke overføres fra dag til dag, eller til andre personer.

Jaktsesong

Det er ikke besluttet begrensinger på jaktsesongen på li- og fjellrype eller skogsfugl, men det kan i løpet av jaktsesongen bli innført andre bestemmelser.

Digital fangstrapport

Fangstrapport overleveres kommunen etter endt jaktsesong, senest 01.04.2023.

I linken under finner du kart og informasjon om kommuneoverenskomsten om jakt og fiske.

Overenskomst (PDF, 15 MB) 

Denne informasjonen vil bli gitt til jegere som fornyer jaktkort fra 01.09.2020.

Eventuelt forandring av kvotebestemmelser gjennom sesongen, eller endring av jaktsesong vil bli informert gjennom kommunens hjemmeside, Facebook og annonsert i Meråkerposten.

Det er jegerens plikt å holde seg informert om, og overholde gjeldende bestemmelser.