Hovedplan vannforsyning, avløp og vannmiljø 2022-2032 - Høring

Hovedplan vannforsyning, avløp og vannmiljø 2022-2032 - Høring

UKU i Meråker kommune besluttet den 06.10.2021 å sende forslag til ny hovedplan
vannforsyning, avløp og vannmiljø 2022 – 2032 ut på offentlig høring.

Eventuelle uttalelser / merknader til hovedplanen sendes til Meråker kommune, eller på epost til
Postmottak@meraker.kommune.no og merkes «ny hovedplan vannforsyning, avløp og vannmiljø
2022 – 2032». Høringsfrist er satt til 22. november 2021.

Hovedplan Meråker_ferdig rapport (PDF, 4 MB)