HØRING PÅ NYE VEINAVN

HØRING PÅ NYE VEINAVN

Høringsfrist 30.12.2021.

Som det følger av kommunestyrets vedtak 84/21 ble følgende nye veinavn lagt ut på høring for publikum:

Hårråmyrveien 

Moveien 

Tevelliveien 

Kvennhusveien 

Ol-Andersabekken

 

Kart over høringsforslag:

Tevellia (PDF, 978 kB)

Moveien (PDF, 669 kB)

Hårråmyrveien (PDF, 541 kB)

 

Høringsuttalelser sendes til postmottak@meraker.kommune.no innen 30.12.2021.

Informasjon: Frode Aune, 91726723, frode.aune@meraker.kommune.no