Høring og offentlig ettersyn - forslag til Planprogram - Kommunedelplan for kultur

Høring og offentlig ettersyn - forslag til Planprogram - Kommunedelplan for kultur

PS 64/2023. Meråker kommune har igangsatt arbeidet med ny "kulturplan". Forslag til planprogrammet er nå lagt frem for høring og offentlig ettersyn. Høringsfristen er 26. september og besvares skriftlig til postmottak@meraker.kommune.no eller Meråker kommune, Rådhusgata 7, 7530 Meråker. 

Planprogram kulturplan Meråker 23.08.2023 (PDF, 2 MB)