Høring - Forslag til ny forskrift for renovasjon og slam - Innherred Renovasjon IKS

Høring - Forslag til ny forskrift for renovasjon og slam - Innherred Renovasjon IKS

PS 26/2023. 1. gangs behandling av forslag til ny forskrift for renovasjon og slam - Innherred Renovasjon IKS.

Høringsfrist 4 mai 2023

Saksprotokoll 1. gangs behandling av forslag til ny forskrift for renovasjon og slam - Innherred Renovasjon IKS (PDF, 93 kB)

Forslag på ny renovasjonsforskrift.PDF (PDF, 411 kB)

Forslag til renovasjonsteknisk norm 2023 (PDF, 1017 kB)

Forslag til retningslinjer til slamforskriften 2023 (PDF, 137 kB)

Forslag til retningslinjer til renovasjonsforskriften 2023 (PDF, 257 kB)

Høringsdokument fra Innherred Renovasjon IKS.PDF (PDF, 223 kB)