Høring forslag endring forskrift snøscooterløyper - Meråker kommune

Høring forslag endring forskrift snøscooterløyper - Meråker kommune

Meråker kommune sender ut forslag til endring av «forskrift om kommunalt løypenett for snøscooter, Meråker kommune, Trøndelag» på høring etter vedtak i utvalg kommunal utvikling datert 6.10.2021 sak 42/21.

Høringsfrist settes til 25.november 2021
Det er en åpen høring. 
Spørsmål kan rettes til Margrete Bragstad Teveldal: margrete.teveldal@meraker.kommune.no.
Høringsinspill merkes med «snøscooterløyper» og sendes til: postmottak@meraker.kommune.no eller til:
Meråker kommune
Rådhusgata 7
7530 Meråker

Kart nytt løypenett (PDF, 6 MB)

Utredning av virkninger-plankontoret (PDF, 2 MB)

Forslag endring av forskrift (PDF, 240 kB)

Vedtak med saksgang (PDF, 218 kB)