Høring - Detaljregulering Triangelheimen

Høring - Detaljregulering Triangelheimen

Formannskapet vedtok i møte 14.mai 2024 å sende reguleringsplanforslaget på
høring til berørte parter samt legge det ut til offentlig ettersyn.
Vedlagt følger sakspapirer med vedtak i saken.

Merknader til planforslaget sendes til:
Meråker kommune, Rådhusgata 7, 7530 Meråker
Epost: postmottak@meraker.kommune.no
 

Frist for å sende inn merknader til saken er onsdag 7.august 2024

Vedlegg:

Saksframlegg med vedtak (PDF, 44 kB)

20240425 Regplan Triangelheimen- planbestemmelser_pdf (PDF, 136 kB)

20240425 Triangelheimen, Fagerlia_pdf (PDF, 3 MB)

20240425 Plankart Triangelheimen-A1_pdf (PDF, 693 kB)