Høring - Detaljregulering Fagerlia, område F2.

Høring - Detaljregulering Fagerlia, område F2.

Formannskapet vedtok i sak PS 56/2024 i møte 18.juni 2024 å sende reguleringsplanforslaget på høring til berørte parter samt legge det ut til offentlig ettersyn.

Merknader til planforslaget sendes til:

            Meråker kommune, Rådhusgata 7, 7530 Meråker

            E-post: postmottak@meraker.kommune.no 

Nedenfor finner du sakspapirer med vedtak i saken.

Frist for å sende inn merknader til saken er onsdag 4. september 2024.

 

Saksprotokoll PlanID 2021002 Detaljregulering Fagerlia, område F2. 1.gangs behandling (PDF, 2 MB)

Planbeskrivelse Fagerlia, Område F2 (PDF, 8 MB)

Plankart Fagerlia, Område F2 (PDF, 636 kB)

Planbestemmelser Område F2 - Fagerlia (PDF, 179 kB)

ROS-analyse Fagerlia, Område F2 (PDF, 2 MB)

Notat_Vurdering av administrasjonens tilbakemelding (PDF, 293 kB)