Høring av handlingsplan Trafikksikkerhet 2021 - 2024 - forlenget høringsfrist

Høring av handlingsplan Trafikksikkerhet 2021 - 2024 - forlenget høringsfrist

Meråker kommune Trafikksikkerhetsutvalget har i møte 25.03.2021 innstilt at å sende Handlingsplan trafikksikkerhet på høring.

Ny høringsfrist er 15.07.2021

Høring Handlingsplan Trafikksikkerhet 2021 - 2024 (PDF, 2 MB)