FRIST FOR MERKNADER/UTTALELSER ER UTLØPT - Reguleringsendring Stormyra

FRIST FOR MERKNADER/UTTALELSER ER UTLØPT - Reguleringsendring Stormyra

Merknader/uttalelser sendes innen 18 mai 2020 – merk: planid 1997001  Stormyra

Rådmannen har i, saken 91/20, vedtatt å legge forslag til reguleringsendring Stormyra planid 1997002 ut til offentlig ettersyn og å sende de på høring. Vedtakene er gjort i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10. 

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for etablering av næringsbebyggelse og renovasjonsanlegg i Stormyra, Meråker.

Planendringene er opparbeid etter dagens behov og regelverk. 

Planforslagene med plankart, bestemmelser og planbeskrivelse:

Reguleringsendring Stormyra
Tittel Publisert Type
Plankart Stormyra

30.04.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Plankart Stormyra.pdf
Reguleringsendring Stormyra

30.04.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Reguleringsendring Stormyra.pdf
Planbestemmelser Stormyra

30.04.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planbestemmelser Stormyra.pdf
ROS analyse Stormyra

30.04.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned ROS analyse Stormyra.pdf
Miljøteknisk grunnundesøkelse Stormyra

30.04.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Miljøteknisk grunnundesøkelse Stormyra.pdf

 Frist for merknader/uttalelser

Merknader/uttalelser sendes innen 18 mai 2020 – merk: planid 1997001  Stormyra

Postadresse

Meråker kommune, 7530 Meråker

E-post:

postmottak@meraker.kommune.no