FRIST FOR HØRINGSUTTALELSE ER UTLØPT-Reguleringsplan Steinfjellet II - Høring - Meråker kommune

FRIST FOR HØRINGSUTTALELSE ER UTLØPT-Reguleringsplan Steinfjellet II - Høring

FRIST FOR HØRINGSUTTALELSE ER UTLØPT-Reguleringsplan Steinfjellet II - Høring

Formannskapet har i møte den 20.08.2020, saken 60/20, vedtatt å legge forslag til reguleringsplan Steinfjellet II planid 2017008 ut til offentlig ettersyn og å sende de på høring. Vedtakene er gjort i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10. Høringsfrist:12.10.2020

Formål

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for utvikling av Teveldalen og fritidsbebyggelse.

Planen er opparbeidet etter dagens behov og regelverk. 

Planforslagene med plankart, bestemmelser og planbeskrivelse, samt særutskrift av formannskapets behandling 

Reguleringsplan Steinfjellet ||
Tittel Publisert Type
914729_vedlegg - Reguleringsbestemmelser v9

27.08.2020 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned 914729_vedlegg - Reguleringsbestemmelser v9.PDF
Planforslag

27.08.2020 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned Planforslag.PDF
357225_vedlegg - Konsekvensutredning v5

27.08.2020 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned 357225_vedlegg - Konsekvensutredning v5.PDF
ROS-analyse v6

27.08.2020 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned ROS-analyse v6.PDF
Særutskrift Planid 2017008 Reguleringsplan Steinfjellet II - Høring

27.08.2020 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned Særutskrift Planid 2017008 Reguleringsplan Steinfjellet II - Høring.PDF
674692_vedlegg - Planbeskrivelse v3

27.08.2020 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned 674692_vedlegg - Planbeskrivelse v3.PDF

Frist for å sende inn merknader/uttalelser

Merknader/uttalelser sendes innen 12.10.2020 – merkes med: planid 2017008 

Postadresse
Meråker kommune, Rådhusgata 7, 7530 Meråker

eller

E-post:

postmottak@meraker.kommune.no