FRIST FOR HØRINGSUTTALELSE ER UTLØPT-Reguleringsplan Meråker grunnskole - Høring - Meråker kommune

FRIST FOR HØRINGSUTTALELSE ER UTLØPT-Reguleringsplan Meråker grunnskole - Høring

FRIST FOR HØRINGSUTTALELSE ER UTLØPT-Reguleringsplan Meråker grunnskole - Høring

Formannskapet har i møte den 22.10.2020, saken 82/20, vedtatt å legge forslag til reguleringsplan Meråker grunnskole planid 2019003 ut til offentlig ettersyn og å sende de på høring. Vedtakene er gjort i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10.

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for ombygging av grunnskole i Meråker.

Planen er opparbeid etter dagens behov og regelverk.

Planforslagene med plankart, bestemmelser og planbeskrivelse, samt særutskrift av formannskapets behandling ligger på www.meraker.kommune.no under kunngjøringer og på infotorget på Rådhuset.

Merknader/uttalelser sendes innen 13.12.2020 – merk: planid 2019003

Meråker kommune, 7530 Meråker eller på E-post: postmottak@meraker.kommune.no

 

Reguleringsplan Meråker grunnskole - høring
Tittel Publisert Type
Planbeskrivelser Meråker grunnskole

02.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planbeskrivelser Meråker grunnskole.pdf
Planbestemmelser Meråker grunnskole

02.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planbestemmelser Meråker grunnskole.pdf
Plankart Meråker grunnskole

02.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Plankart Meråker grunnskole.pdf
ROS analyse Meråker grunnskole

02.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned ROS analyse Meråker grunnskole.pdf
Vedtak formannskap høring Meråker grunnskole

02.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedtak formannskap høring Meråker grunnskole.pdf