FRIST FOR HØRINGSUTTALELSE ER UTLØPT-Reguleringsplan for Sneiåsen massetak - Høring - Meråker kommune

FRIST FOR HØRINGSUTTALELSE ER UTLØPT-Reguleringsplan for Sneiåsen massetak - Høring

FRIST FOR HØRINGSUTTALELSE ER UTLØPT-Reguleringsplan for Sneiåsen massetak - Høring

Formannskapet har i møte den 20.08.2020, saken 58/20, vedtatt å legge forslag til reguleringsplan Sneiåsen massetak planid 2015002 ut til offentlig ettersyn og å sende de på høring. Vedtakene er gjort i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10. Høringsfrist:11.10.2020

Formål

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for massetak i Sneiåsen, Meråker.

Planen er opparbeid etter dagens behov og regelverk. 

Planforslagene med plankart, bestemmelser og planbeskrivelse, samt særutskrift av formannskapets behandling 

Reguleringsplan for Sneiåsen massetak - Høring
Tittel Publisert Type
368212_vedlegg - Vedlegg1_Planbestemmelser_SneiåsenMasseuttak

27.08.2020 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned 368212_vedlegg - Vedlegg1_Planbestemmelser_SneiåsenMasseuttak.PDF
Særutskrift PlanId 2015002 Reguleringsplan for Sneiåsen massetak - høring

27.08.2020 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned Særutskrift PlanId 2015002 Reguleringsplan for Sneiåsen massetak - høring.PDF
368212_vedlegg - Vedlegg2_Risiko_og_sårbarhetsanalyse_(ROS)

27.08.2020 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned 368212_vedlegg - Vedlegg2_Risiko_og_sårbarhetsanalyse_(ROS).PDF
368212_vedlegg - Planforslag_Planbeskrivelse_Sneiåsenmasseuttak

27.08.2020 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned 368212_vedlegg - Planforslag_Planbeskrivelse_Sneiåsenmasseuttak.PDF
368212_vedlegg - Vedlegg5_Detaljplankart_Sneiåsen_Masseuttak

27.08.2020 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned 368212_vedlegg - Vedlegg5_Detaljplankart_Sneiåsen_Masseuttak.PDF

Frist for å sende inn merknader/uttalelser

Merknader/uttalelser sendes innen 11.10.2020 – merk: planid 2015002

Postadresse
Meråker kommune, Rådhusgata 7, 7530 Meråker

eller

E-post:

postmottak@meraker.kommune.no