FRIST FOR HØRINGSUTTALELSE ER UTLØPT - Høring - revidering av forskrift om politivedtekt - Meråker kommune

FRIST FOR HØRINGSUTTALELSE ER UTLØPT - Høring - revidering av forskrift om politivedtekt

FRIST FOR HØRINGSUTTALELSE ER UTLØPT - Høring - revidering av forskrift om politivedtekt

Meråker kommunestyre vedtok den 22.06.2020 å sende revidering av forskrift om politivedtekt for Meråker kommune på høring.

Vi ber om at høringssvar sendes inn skriftlig hit:

Meråker kommune Rådhusgata 7, 7530 Meråker

eller på epost til: postmottak@meraker.kommune.no.

Meråker kommune kan kontaktes på telefon 74813200

 

Merk saken «Høring - revidering av forskrift om politivedtekt for Meråker kommune»

Frist for å sende inn høringssvar er 15.08.2020. Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss.

 

Vennlig hilsen

Meråker kommune

 

Her kan du lese dokumentene som tilhører høringen:

Revidering av lokal forskrift om politivedtekter, Meråker kommune (2012/142-8) (PDF, 209 kB)

Forslag til nye politivedtekter for Meråker kommune - med merknader (PDF, 500 kB)

Meråker kommunes politivedtekt fra 1997

Ny normalpolitivedtekt for kommunene