FRIST FOR HØRINGSUTTALELSE ER UTLØPT-Høring - Lokal forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll etter forurensningsregelverket. Frist 01.11.20 - Meråker kommune

FRIST FOR HØRINGSUTTALELSE ER UTLØPT-Høring - Lokal forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll etter forurensningsregelverket. Frist 01.11.20

FRIST FOR HØRINGSUTTALELSE ER UTLØPT-Høring - Lokal forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll etter forurensningsregelverket. Frist 01.11.20

Utvalg kommunal utvikling har i møte den 02.09.2020 behandlet PS 30/20, og vedtatt å legge forslag om lokal forskrift ut til offentlig ettersyn og å sende det på høring.

Vedtaket er gjort i henhold til forurensingslovens kapitler 2, 12, 13, 15 og 15A. 

Merknader/uttalelser

Merknader/uttalelser til Lokal forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll etter forurensningsregelverket sendes innen 01.11.2020.

Post: Meråker kommune, Rådhusgata 7, 7530 Meråker

eller

E-post: postmottak@meraker.kommune.no

Her kan du lese dokumentene som tilhører høringen:

Lokal forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll etter forurensningsregelverket - Høring
Tittel Publisert Type
Lokal forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll etter forurensningsregelverket

21.09.2020 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned Lokal forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll etter forurensningsregelverket.PDF
Meråker kommune - Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll etter forurensningsregelverket

21.09.2020 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned Meråker kommune - Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll etter forurensningsregelverket.PDF
Meråker kommune - følgebrev til forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll etter forurensningsregelverket

21.09.2020 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned Meråker kommune - følgebrev til forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll etter forurensningsregelverket.PDF