FRIST FOR HØRINGSUTTALELSE ER UTLØPT -Høring for Kommunal planstrategi for Meråker kommune 2020-2023

FRIST FOR HØRINGSUTTALELSE ER UTLØPT -Høring for Kommunal planstrategi for Meråker kommune 2020-2023

Frist for å komme med uttalelse er 5.juni 2020. Merkes "Meråker planstrategi"

Meråker formannskap vedtok i møte 16.04.2020 i sak F-sak 25/20 å sende forslag til kommunal planstrategi 2020 – 2023 til høring. Høringen er åpen.

Planstrategi
Tittel Publisert Type
Forslag planstrategi Meråker 2020 - 2023

30.04.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Forslag planstrategi Meråker 2020 - 2023.pdf
Vedtak formannskapet høring planstrategi

30.04.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedtak formannskapet høring planstrategi.pdf

Hva er fristen for å komme med høringsuttalelse?

Forslaget sendes ut med en høringsfrist på 6 uker, frist for å komme med uttalelse er 5. juni 2020.

Høringsuttalelser merkes: «Meråker planstrategi»
og sendes Meråker kommune enten pr post eller til postmottak:

Postadresse:Meråker kommune, Rådhusgata 7, 7530 MERÅKER

E-post: postmottak@meraker.kommune.no