FRIST FOR Å SENDE INN MERKNADER/UTTALELSER ER UTLØPT - Reguleringsplan Kirkebyfjellet

FRIST FOR Å SENDE INN MERKNADER/UTTALELSER ER UTLØPT - Reguleringsplan Kirkebyfjellet

Merknader/uttalelser sendes innen 5 juni 2020 – merk: planid 2019002  Kirkebyfjellet

Formannskapet har i møte den 12.03.2020, saken 14/20, vedtatt å legge forslag til reguleringsplan Kirkebyfjellet planid 2019002 ut til offentlig ettersyn og å sende de på høring. Vedtakene er gjort i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10.

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for etablering av ny næringsbebyggelse i Fagerlia, Meråker.

Planen er opparbeid etter dagens behov og regelverk.

Planforslagene med plankart, bestemmelser og planbeskrivelse

Reguleringsplan Kirkebyfjellet
Tittel Publisert Type
Reuleringsplan for Kirkebyfjellet konferansesenter

30.04.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2b. Bestemmelser word 3.3.20.pdf
Innspill til planarbeidet

30.04.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2020-2-2 Innspill til planarbeidet.pdf
Planbeskrivelse

30.04.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2020-2-2 Planbeskrivelse.pdf
Plankart-A3-L

30.04.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2020-03-03 Plankart-A3-L.pdf
Forenklet konsekvensutredning

30.04.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Forenklet KU.pdf

Frist for merknader/uttalelser

Merknader/uttalelser sendes innen 5 juni 2020 – merk: planid 2019002  Kirkebyfjellet

Postadresse:

Meråker kommune, 7530 Meråker

E-post:

postmottak@meraker.kommune.no