Betaling

Betaling

 Egenandeler hjemmehjelp

Egenandeler hjemmehjelp
Inntektsgrunnlag Maksimumssats per måned. Betaling per år Omregnet inntekt
Inntil 2 G 210 kroner 2460 kroner Under 199 716 kroner
2-3 G 670 kroner 8040 kroner 299 574 kroner
3-4 G 1400 kroner 16 800 kroner 399 432 kroner
4-5 G 2000 kroner 24 000 kroner 499 290 kroner
Over 5 G 2600 kroner 31 200 kroner over

Pris trygghetsalarm

Trygghetsalarm pris
Via mobil
300 kroner

Pris korttidsopphold 

Pris korttidsopphold
Tilbud Pris per døgn (ingen mva)
Korttidsopphold i institusjon 170 (inntil 60 døgn)

Pris langtidsopphold

De som blir tildelt langtidsopphold, betaler en viss andel av inntekten (pensjon, renteinntekter og lignende). Man kan ikke kreve deler av formuen (fast eiendom, bankinnskudd, aksjer mv.) som betaling.

Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester

Pris brukerstyrt personlig assistent (BPA)

Tjenesten er gratis

Støttekontakt

Tjenesten er gratis, men utgifter til aktiviteter dekker du selv. 

Avlastning 

Tjenesten er gratis

Helsetjenester i hjemmet

Tjenesten er gratis

 

Kontakt

Anne Kirsten Buland Øien
Konsulent
E-post
Telefon 74 81 33 46