Status Meråker

Status Meråker

Her finner du oppdatert informasjon om status og utviklingen i Meråker.

Status 31.03

Smittestatus klokken 10. Ingen nye smittetilfeller i dag. 1 påvist smittet i Meråker kommune. 

Status 30.03

Det er nå en innbygger i Meråker som har fått positivt prøvesvar på koronatest. Ved kommuneoverlegens gjennomgang av mulige smitteveier er det klart at personen i 40-årene ble smittet på utenlandsreise. 

Det er altså fortsatt ikke påvist ukjent smitte mellom folk i Værnesregionen. 

Status 27.03

 • Smittestatus klokken 10. Fortsatt ingen påvist smitte i Meråker kommune. 

Status 26.03

 • Smittestatus klokken 10. Foreløpig ingen påvist smitte i Meråker kommune. 

Status 25.03

 • Smittestatus klokken 10: Foreløpig ingen påvist smitte i Meråker kommune.

Status 24.mars

 • Smittestatus klokken 10: Foreløpig ingen påvist smitte i Meråker kommune.

Status 23.mars

 • Smittestatus klokken 10: Foreløpig ingen påvist smittet i Meråker kommune. 

Status 20.mars

 • Smittestatus kl.10: Foreløpig ingen påvist smittet i Meråker kommune. 

Status 18.mars

En liten statusmelding fra sektor skole, oppvekst og kultur

Alle grunnskoleelevene er i gang med hjemmeundervisning via Showbie og Teams.

De har alle daglig kontakt med sine kontaktlærere og faglærere. Vi opplever at dette fungerer bra, og at dette er en ny undervisningsform for alle, som gir mange nye og lærerike undervisningsmetoder. Lærere rapporterer om intense og givende dager.

Vi holder læringstrykket oppe, og det er positive tilbakemeldinger. Vi har noen utfordringer knyttet til internettkapasitet i enkelte hjem, vi jobber for å finne en løsning på dette.

For de som opplever at dette er en utfordring bes ta kontakt direkte med skolen v/rektor, slik at man finner løsninger.

Vi vil oppfordre våre elever og foreldre/foresatte til å opprette en «normal» skolehverdag med faste rutiner for undervisning og fritid.

For noen elever med særskilte spesialpedagogiske behov har skolen kommet i gang med et alternativt undervisningstilbud, man forsøker fortrinnsvis å bruke utendørs undervisningsarena til dette tilbudet.

Til barnehagebarn og skolelever som har krav på barnepass, hvor begge foreldre/foresatte har samfunnskritiske posisjoner: vi tar imot henvendelser, og vil opprette tilbudet når det er behov for dette. Pr. i dag har vi ikke åpnet noen barnehage eller skolen, og dette er under kontinuerlig planlegging.

Elever på voksenopplæringa har undervisning direkte med sin kontaktlærer, og det fungerer veldig greit. Her kommuniserer man via, teams, mail og telefon.

Kommunen har sendt ut informasjon på alle språk ang. forbyggende smittevern.

Bibliotekets lokaler og tjenester er fortsatt stengt for publikum.

Vi har ingen aktivitet på kulturskolen, eller øvrig kulturarrangement i kommunen.

Status 13.mars

Meråker legekontor

Kommuneoverlegen i Værnesregionen har i dag foreslått nye krevende tiltak. Meråker kommune tilslutter seg disse tiltakene som innebærer at det fra mandag 16. mars vil bli strengere restriksjoner ved Meråker legekontor.

 • Dette innebærer at de fleste ordinære timer vil avlyses eller flyttes.
 • Meråker legekontor vil stenge dørene for adgang.
 • For å komme inn på legekontoret vil man måtte ringe 74 81 33 30, legevakt 116 117.

Dette er et forebyggende tiltak slik at helsepersonell og pasienter ikke skal bli utsatt for unødig smitterisiko. Vi ønsker ikke at de som skal behandle syke skal bli syke selv. En annen viktig årsak er at de som er pasienter ved legekontoret også er de som kan være de mest sårbare og utsatt for en eventuell smitte. Vi håper med dette at kommunen vil bidra ytterligere til å bryte smitteveien! Det er likevel viktig å presisere at de som har behov for nødvendig helsehjelp skal få dette.

Hyttekommune

Regjering og helsemyndighetene ber folk om å ikke dra på hytta under korona-krisen, men oppholde seg på sitt faste bosted.

Blir man syk, kan man ikke forvente å bli hentet med luftambulanse. 

Les mer om helsedirektoratets anbefalinger om reiser innenlands her

 

Status 12.mars

Se pressemelding fra Meråker kommune. 

 

Status 6. mars 2020:

 • Det er ingen påviste tilfeller med koronavirus i Meråker.
 • Prøven som ble tatt i Stjørdal i går er negativ. Det er per dags dato ingen tilfeller av koronavirus i Stjørdal.
 • Det er heller ingen påviste med koronavirus i Selbu og Tydal.
 • Det er påvist flere tilfeller av koronavirus på Frosta. Les mer om dette på hjemmesiden til Frosta kommune.

Status koronavirus nasjonalt

Status koronavirus globalt