Leie møterom på rådhuset

Leie møterom på rådhuset

Rutiner på utleie av møterom:

På grunn av smittevern, så må møterom på rådhuset reserveres i sentralbordet på telefon 74813200.

Sentralbordet er åpent fra kl. 09.00- kl. 15.00.

 

De rom som kan reserveres er:

  •  Møterom Fjergen - ikke flere enn 8 deltakere.
  •  Møterom Feren (kommunestyresalen), - ikke flere enn 18 deltakere.

Det er kun mulig å avholde et møte pr. kveld.

 

Ordinære smittevernreler gjelder.

 

Besøkslogg og smittevernansvarlig skal dokumenteres på hvert møte.