Informasjon til gravide

Informasjon til gravide

Jordmor tar fortsatt imot pasienter på helsestasjonen, men hun reiser ikke ut på hjemmebesøk.

Kontaktinformasjon til jordmor

Sentralbord: 74 81 32 00 

Navn på jordmor: Hilde Voldset

Jordmor er til stede på tirsdager. 

Informasjon fra Føde/barsel ved sykehuset Levanger- gjelder fra 17.03.20

 • Ledsager skal ikke være med på polikliniske konsultasjoner, dette gjelder også ultralyd og poliklinikk på føden kveld og natt
 • Ledsager kan være med når mor er i aktiv fødsel
 • Ledsager kan ikke være med hvis mor blir innlagt til observasjon ved fødeavdelingen
 • Ledsager kan ikke være med på igangsetting av fødsel før mor er i aktiv fødsel, må vurderes i forhold til reiseavstander
 • Det er ikke anledning for ledsager å være med på keisersnitt
 • Ledsager kan være på barsel sammen med mor og barn. Men hvis ledsager velger å dra hjem, kan de ikke komme tilbake på besøk.
 • Føde- og barselavdelingen ellers stengt for alle besøkende.
 • Ledsager med luftveisinfeksjons-symptomer kan ikke komme inn på sykehuset, og dermed heller ikke være med på fødsel. I tilfelle kan mor velge en annen ledsager å ha med under fødsel, men ikke på barsel.
 • Barseloppholdet holdes så kort som mulig. Vi ønsker at nyfødtscreening er tatt av barnet før man reiser hjem fra barsel (tidligst etter 48 timer), dette for å begrense antall polikliniske besøk.
 • Det er ikke anledning til å forlate barsel før hjemreise
 • Det vil inntil videre ikke være tilbud om omvisning i avdelingen

Har du spørsmål i forbindelse med fødsel?

Da kan du kontakte fødeavdelingen på telefon:

 • Telefonnummer til Sykehuset Levanger: 74098236 

Vi ber om forståelse for innføring av tiltakene og beklager ulempene det medfører for dere. Vi vil legge tilrette for en trygg og god opplevelse under fødsel og barseloppholdet.