Pressemelding fra Meråker kommune av 8.mai. angående gjenåpning av skolen, voksenopplæringa og biblioteket.

Pressemelding fra Meråker kommune av 8.mai. angående gjenåpning av skolen, voksenopplæringa og biblioteket.

Regjeringen ga oss en gladmelding i sin pressekonferanse torsdag 07.05.2020, og gir oss muligheten til å ta imot alle elevene igjen. Vi har fått nye smittevernveiledere som gir oss gode råd om hvordan vi skal ivareta gjenåpningen på en sikker måte

Det skal være trygt å komme tilbake til skolen igjen. Vi har fått gode erfaringer etter gjenåpningen av barnehagene og småtrinnene. Vi er nå godt forberedt på å ta imot elevene på 5.-7. trinn og 8.-10.trinn, og på voksenopplæringa.

Skolene har en avgjørende rolle i sosial og faglig utvikling hos barn og unge. Både FNs barnekonvensjon, grunnloven og regelverket på opplæringsområdet anerkjenner betydningen av skolen som arena for læring, mestring og trivsel. Utbruddet kan vare over lang tid, avhengig av hvilke smittebegrensende tiltak som gjøres i samfunnet for øvrig. Det har derfor stor betydning at elevene kan gå på skole, samtidig som smittevernet ivaretas, både for elevene og for ansatte.

I vår skole sørger vi for et godt smittevern og en god organisering av skole- og SFO-dagen, og på den måten vil vi bidra til å begrense og forsinke utbrudd av Covid-19-viruset. For å kunne følge smittevernregler, vil skoleeier - der det er nødvendig og forsvarlig, kunne gjøre tilpasninger i opplæring og tilrettelegging som følger av enkeltvedtak.

Det vil gå ut informasjon til alle elever, foreldre og foresatte fra skolen via Vigilo, hvordan skoledagen blir. Vi oppfordrer fortsatt til at de som ønsker å benytte seg av SFO- tilbudet, kun gjør det, hvis det ikke finnes noen alternativer. Dagens åpningstid for SFO videreføres, det betyr at det er stengt om morgenen for andre enn de med rett til omsorgsbehov.

Skoleskyss.

AtB har klare smittevernregler på skoleskyssen, og det er begrensing i antall elever pr. buss. AtB ønsker å innfri kommunenes behov og forventninger, men de skal også innfri gjeldende smitteverntiltak som innebærer en reduksjon i kapasitet på ca. 50 % pr. tur. Meråker kommune oppfordrer derfor foreldre/foresatte om å bringe/hente sine barn til og fra skolen.

Våre tiltak for å sikre at elevene kan komme tilbake på skolen er fortsatt:

Syke personer skal ikke være på skolen. Det vil si at personer med tegn til luftveisinfeksjon ikke skal være på skolen og de må holde seg hjemme i ett døgn etter at symptomene er borte. De som har fått påvist Covid-19, vil få egne bestemmelser om isolasjon og varighet på fravær av helsetjenesten. Nærkontaktene til person med Covid-19, vil også få beskjed om karantenetid av helsetjenesten.

 • Barn i barnehagene, elever i skolen og ansatte er blant de som blir prioritert testet for å redusere smitte.
 • Ansatte i skolen er opplært i smittevern og det skal være god hånd- og hostehygiene i skolen.
 • Det vil bli lagt til rette for håndvask/antibac ved inngangene til skolene.
 • Det er laget renholdsplaner for alle areal som er i bruk.
 • Det vil bli skjerpet renhold på ofte brukte kontaktpunkt.
 • Det vil bli laget egne opplegg for elevene om god hånd- og hostehygiene.
 • Elevene vil bli organisert i mindre grupper og det vil bli lagt opp til mindre kontakt mellom elevene for å ivareta smittevernet.
 • Mer aktivitet vil foregå ute.
 • Når sykdom oppstår på skolen/SFO, så må vi be om at elevene hentes.
 • Vi må avtale spredte oppmøtesteder før skoledagen begynner og alle foreldre/foresatte vil få beskjed om hvordan dette vil gjøres.

Vi vil understreke at utbruddets utvikling kan føre til behov for endringer på et senere tidspunkt. Det samme kan praktiske hensyn som oppdages når avdelingene er gjenåpnet.

Vi er glad for at vi kan starte skoledagen igjen og vi skal sørge for at elever, foreldre og ansatte blir tatt godt vare på i fortsettelsen også. Vi vil også takke elever, foreldre og ansatte som over lang tid har gjort en så god innsats for å holde læringstrykket oppe i en annerledes skolehverdag. Vi kan nå heldigvis nærme oss en mer normal skoledag og hverdag.

Samtidig ønsker vi å minne på at det er viktig å opprettholde de generelle smittevernreglene:

 1. Hold deg ren på hendene og unngå å ta deg i ansiktet.
 2. Hold deg hjemme hvis du er syk.
 3. Hold avstand til andre.
 4. Hold kontakt med dine eldre slektninger og venner.

Her finner du regjeringen sin plan for videre håndtering av covid-19 og en tidsplan for nedbygging av de mest inngripende tiltakene.