For deg som har hytte i Meråker

For deg som har hytte i Meråker

20. april oppheves forbudet mot å overnatte på hytta

Det generelle rådet fra myndighetene om å begrense fritidsreiser gjelder fortsatt.

Meråker kommune vil henstille de som drar på hytta si til å vise aktsomhet. Ikke sett deg i situasjoner hvor du kan ha behov for helsehjelp eller hjelp fra andre offentlige hjelpeinstanser. Dette for at ikke tjenestene skal bli opptatte eller utsettes for smitte. Alle oppfordres ellers til å følge myndighetenes råd om smittevern. Tar man sine forholdsregler vil nok dette gå bra.

Velkommen tilbake på hytta!