Helsestasjon for barn 0-5 år

Helsestasjon for barn 0-5 år

Alle barn fra 0-5 år tilbys regelmessige konsultasjoner på helsestasjon. Tilbudet følger det standardiserte helsestasjonsprogrammet.

Målet med helsestasjonsprogrammet er å:

  • Bidra til at du som forelder opplever mestring i foreldrerollen
  • Bidra til godt samspill mellom deg og barnet ditt.
  • Fremme fysisk, psykisk og sosial utvikling hos sped- og småbarn. 
  • Forebygge, avverge og avdekke mishandling/omsorgssvikt. 
  • Avdekke utviklingsavvik tidlig
  • Bidra til at barn får oppfølging og henvises videre v/behov
Åpningstider helsestasjon
Åpningstider Hvor
Klokken 9.00-15.00 hver dag Familiesenteret, inngang Meråker helsetun

Hvem kan benytte helsestasjon?

Helsestasjonen er et tilbud til alle gravide, barn og deres familier i Meråker kommune. Etter fødsel eller adopsjon vil helsestasjonen ta kontakt med deg og tilby hjemmebesøk og helseundersøkelse.

Nyinnflyttede familier oppfordres til å ta kontakt med helsestasjonen.

Kontroller

Meråker kommune følger det nasjonale helsestasjonsprogrammet.

Trykk her for å laste ned en oversikt over kontrollene

Vaksiner

Oversikt over barnevaksinasjonsprogrammet

Veiledning

Helsestasjonen har tilbud om PMTO-rådgivning og COSp-foreldreveiledning. Ta kontakt med helsestasjonen for mer informasjon om dette eller se på linkene under. 

Informasjon om PMTO

Informasjon om COSp

Hva koster det?

Helsestasjonstilbudet er gratis. 

Kontakt

Harriet Weiseth
Helsesykepleier
E-post
Telefon 979 73 178
Hovednummer helsestasjonen
Telefon 74 81 32 50

Kartpunkt