Skolerute 2019/2020

Skolerute 2019/2020

Skolerute- oversikt over elevenes fridager

Trøndelag fylkeskommunes side med skoleruter i PDF-versjon. 

Skolerute 2019/2020 versjon 2
Måned Dato Info
August 2019 15.august Første skoledag
September 2019
Oktober 2019 Uke 41(7.-11.) Høstferie for elevene
November 2019 29.november Fridag for elevene
Desember 2019 20.desember Siste skoledag før jul
Januar 2020 6.januar Første skoledag etter jul
Februar 2020 Uke 8 (17.-21.) Vinterferie
Mars 2020 9.mars Fridag for elevene
April 2020 6.-13.april Påskeferie
Mai 2020 21.-22.mai Kristi Himmelfartsdag og fridag for elevene på fredag
Juni 2020 1.juni 2.pinsedag
Sommerferie 2020 19.juni Siste skoledag

 

Skolerute for 2020/2021

Skolerute 2020/2021