Skolerute 2020/2021

Skolerute 2020/2021

Skolerute høst 2020
Måned Dato Info
August 17.august Første skoledag. (Planleggingsdager 13. og 14. august)
September
Oktober 5.-9.oktober Høstferie
November 23.november Fri - planleggingsdag
Desember 22.desember Siste skoledag før jul
Skolerute vår 2021
Måned Dato Info
Januar 4.januar Første skoledag etter juleferien
Februar 22.-26.februar Fri- vinterferie
Mars 19.mars, 29.mars-2.april Fri- planleggingsdag, Fri- påske
April 5.april Fri 2.påskedag
Mai 13.mai, 14.mai, 17.mai, 24.mai Fri Kr.h.f.dag, Fri- planleggingsdag, Fri grunnlovsdag, Fri 2.pinsedag
Juni 18.juni Siste skoledag