Skolerute 2021/2022

Skolerute 2021/2022

Skolerute høst 2021
Måned Dato Info
August 16. august Første skoledag (Planleggingsdager 11. - 13.august)
September
Oktober 11.-15. oktober Fri- høstferie
November
Desember 1.desember, 21.desember Fri - planleggingsdag, Siste skoledag før jul

Skolerute vår 2022
Måned Dato Info
Januar 4.januar Første skoledag etter juleferien (planleggingsdag 3.januar)
Februar 21.-25.februar Fri - vinterferie
Mars
April 11.-18.april, 19.april Fri- påskeferie, Fri
Mai 16.mai, 17.mai, 26.mai, 27.mai Fri, Fri - grunnlovsdag, Fri Kr.h.f.dag, Fri
Juni 6.juni, 21.juni Fri- 2.pinsedag, Siste skoledag

Fylkeskommunens oversikt over skoleruta i PDF-format. (PDF, 163 kB)