Skoleruta 2022/2023

Skoleruta 2022/2023

Se skoleruta for inneværende skoleår samt neste skoleår her

Skolerute høst 2022
Måned Dato Info
August 18. august Første skoledag
September
Oktober 10.-14. oktober Fri- høstferie
November 30. november Studie- og planleggingsdag
Desember 21.desember Siste skoledag før jul
Skolerute vår 2023
Måned Dato Info
Januar 3.januar Første skoledag
Februar 20.-24. februar Fri - vinterferie
Mars 17. mars Fridag
April 3.-10.april Fri- påskeferie
Mai 1. mai, 17. mai, 18.mai, 19.mai, 29. mai Fri, Fri - grunnlovsdag, Fri Kr.h.f.dag, Fri - pinse
Juni 22.juni Siste skoledag