Åpen barnehage - Tollmoen

Åpen barnehage - Tollmoen

Åpen barnehage er et leke- og samværstilbud til barn i alderen 0 – 6 år i følge med en omsorgsperson. Første åpningsdag er 15. oktober 2019

Hvor melder jeg meg på?

Det er ingen påmelding.  De som ønsker å bruke tilbudet, benytter seg av det når de måtte ønske innenfor åpningstiden.

Hva koster det?

Tilbudet er gratis.

Åpningstid

  • Åpningstid er tirsdager mellom kl 10.00 og kl 14.00
  • Første åpningsdag er 15. oktober 2019

Dagsplan

Kl. 10.00     Dørene åpnes for lek og samvær.

Kl. 10.30     Musikksamling v/musikkpedagog Håvard Tidemann

Kl. 11.30     Matpakkelunsj

Kl. 12.45     Lek og samvær

Kl. 13.15     Fruktmåltid

Kl. 14.00     Takk for i dag!