Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Reguleringsplan Nustadsenteret

 

​Høring og offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for Nustadsenteret

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering for Nustadsenteret ut til høring og offentlig ettersyn etter førstegangs behandling i formannskapet i Meråker kommune 6.11.2014, sak 70/14.

Planområdet omfatter et areal på knapt 9 dekar ved Nustadsenteret. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for å bygge 16 leiligheter på toppen av dagens næringsbygg. Dette vil gi et nytt 3-etasjers bygg.

Reguleringsplanen med bestemmelser, planbeskrivelse og andre sentrale dokumenter i saken, er lagt ut i Meråker rådhus. Saksdokumentene finner du også på kommunens hjemmeside: www.meraker.kommune.no. 

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til Meråker kommune, 7530 Meråker eller på e-post postmottak@meraker.kommune.no innen 5.1.2015.

Saksframlegg førstegangsbehandling_Nustadsenteret.pdfSaksframlegg førstegangsbehandling_Nustadsenteret.pdf

Plankart_2014-10-20.pdfPlankart_2014-10-20.pdf

Planbeskrivelse_bestemmelser_2014-10-20.pdfPlanbeskrivelse_bestemmelser_2014-10-20.pdf

Oversiktskart leiligheter Nustadsenteret.pdfOversiktskart leiligheter Nustadsenteret.pdf

geoteknisk kontroll reg plan Meråker sentrum.pdfgeoteknisk kontroll reg plan Meråker sentrum.pdf

Saksframlegg og protokoll vedtak kommunestyret 30 sept 2013.pdfSaksframlegg og protokoll vedtak kommunestyret 30 sept 2013.pdf

Saksframlegg og protokoll vedtak kommunestyret 28 oktober 2013.pdfSaksframlegg og protokoll vedtak kommunestyret 28 oktober 2013.pdf

 

Oppdatert: 20.11.2014 10:50
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712