Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Reguleringsplaner - Reguleringsplaner under arbeid - Reguleringsplan Stordalen Turisthytte
Hopp til hovedinnhold

Reguleringsplan Stordalen Turisthytte

 

OFFENTLIG ETTERSYN OG HØRING AV DETALJREGULERING
for Stordalen turisthytte

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering for Stordalen turisthytte ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangs behandling i formannskapet i Meråker kommune 8.5.2014, sak 27/14.

Planområdet omfatter området ved dagens turisthytte på Bjørneggen og et aktivitetsområde like øst for selve hytta. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for å bygge en ny turisthytte på Bjørneggen i Stordalen, Meråker kommune.

Reguleringsplanen med bestemmelser, planbeskrivelse og andre sentrale dokumenter i saken, er lagt ut i Meråker rådhus.

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til Meråker kommune, 7530 Meråker eller på e-post postmottak@meraker.kommune.no innen 15.7.2014.

Oversiktskart.pdfOversiktskart.pdf

Detaljreguleringsplan for Stordalshytta (A3 - Målestokk 1-1500)_plankart 7 april 2014.pdfDetaljreguleringsplan for Stordalshytta (A3 - Målestokk 1-1500)_plankart 7 april 2014.pdf

Planbestemmelser for høring_april 2014.pdfPlanbestemmelser for høring_april 2014.pdf

Stordalshytta_planbeskrivelse april 2014.pdfStordalshytta_planbeskrivelse april 2014.pdf

Særutskrift førstegangsbehandling Stordalen turisthytte.pdfSærutskrift førstegangsbehandling Stordalen turisthytte.pdf

Planprogram_vedtatt 12 feb 2012.pdfPlanprogram_vedtatt 12 feb 2012.pdf

Varsel om endring av reguleringplan for Stordalen turisthytte.pdfVarsel om endring av reguleringplan for Stordalen turisthytte.pdf

Varsel om endring av reg plan_situasjonskart.pdfVarsel om endring av reg plan_situasjonskart.pdf

 


Oppdatert: 26.05.2014 11:53
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712