Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Reguleringsplan Lauvlia

 Kommunestyret har i møte 31.01.2011, vedtatt  reguleringsplan Lauvlia. Vedtaket er gjort med hjemmel i § 12-12 i Plan- og bygningsloven.

Planbeskrivelse

Planbestemmelser

Plankart

I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages, og klagefristen er 3 uker fra kunngjøring.

Oppdatert: 26.11.2012 09:29
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712