Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Reguleringsplaner - Reguleringsplaner under arbeid - Reguleringsplan Bjørgbekktrekket
Hopp til hovedinnhold

Reguleringsplan Bjørgbekktrekket

 I henhold til § 12-8 i Plan- og bygningsloven varsles oppstart av planprosess for endring av reguleringsplan Bjørgbekktrekket, med avgrensing som vist i vedlagte kart.

I gjeldende reguleringsplan for Bjørgbekktrekket, er det regulert løsning for vei og parkering ved Dalstasjonsområdet. Denne løsningen ikke bra nok. Det ønskes derfor en endring av reguleringsplanen, som hjemler en mer hensiktsmessig utforming av vei og parkering.
Plangrensene vil i hovedsak følge gjeldende plan, men et mindre areal som i dag tilhører reguleringsplan for Krogstad hyttefelt blir også med. Dette er nødvendig for å få med helheten i området.


Planavgrensing.pdf

Vedtak om oppstart.pdf

Oppdatert: 26.11.2012 09:28
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712