Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Prosjekter - Fremmede arter
Hopp til hovedinnhold

Fremmede arter

 

Meråker kommune har i samarbeid med Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Statens vegvesen startet et prosjekt der det skal kartlegges og bekjempes fremmede / skadelige arter langs vei i Meråker.

Jobben startet så smått i 2012, og kom i gang for fullt i 2013 og 2014.

Rapport fra arbeidet i 2013 finner du her.

Det ble i Meråker registrert alle de artene som Fylkesmannen og Statens vegvesen hadde fokus på. Hagelupin finner vi i rikt monn langs veier, i hager og forvillet i utmarka. Hagelupin er en art som kan endre jordsmonnet, i og med at den kan hente nitrogen fra lufta. Dette gjør at den har et konkurransefortrinn på fattig/skrinn jord. Så naturlige arter som hører hjemme på slike områder blir fort utkonkurrert av hagelupin.

Vi fant også overraskende flere lokaliteter av Slirekne. Disse er lokalisert i hager i Kopperå og noen få langs E14 og langs fylkesveiene. I Norge har vi tre arter av slirekne på Svartlista. Det er Kjempeslirekne, Parkslirekne og en hybrid(Hybridslirekne) mellom disse to. Slirekne er en art det er utfordrende å bekjempe, da planterester eller biter av stngler eller rot danner nye planter i kontakt med jord. Derfor er det viktig at hageeiere med Slirekne i hagen har et bevist forhold til problemene knyttet til disse artene, da man ofte ser at man finner artene på fyllplasser for hageavfall.

Slirekne1

 

Oppdatert: 23.06.2015 13:18
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712