Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Priser - Utleiesatser skoleanlegg og idrettsanlegg
Hopp til hovedinnhold

Utleiesatser skoleanlegg og idrettsanlegg

 

 

Snarveier: Booking

Utleiesatser skoleanlegg og idrettsanlegg 2016

Kommunestyret har i møte den 17.12.2015, K-sak 105/15 vedtatt følgende satser:

Utleie gymsal:
Kr. 215,- pr time, makssats pr. døgn = 5 x timepris.
Dusjer/garderober kr. 80,- pr time

Utleie svømmehall:
Kr. 320,- pr time, makssats pr. døgn = 5 x timepris.
Dusjer/garderober kr. 80,- pr time

Utleie av spesialrom:
Kr. 120,- pr time. makssats pr. døgn = 5 x timepris.

Utleie av klasserom
Kr. 65,- pr time, maksstas pr. døgn = 5 x timepris.
Overnatting i lokalene: Kr. 50,- pr person pr. døgn

Lag og foreninger fra Meråker får leie gratis møterom på hverdager på Meråker skole frem til kl. 22. 

Utleie av auditorium:
Kr. 135,- pr time, makssats pr. døgn = 5 x timepris.

Leirskolen på Fersdalen:
Kr. 1.340,- i grunnhonorar 1. døgn, deretter kr. 670,- pr døgn. I tillegg betales en døgnpris pr. person på kr. 35,-.

Grunnskolen inklusive SFO og voksenopplæringa og de to barnehagene samt kommunens egne aktiviteter innenfor administrasjon/informasjon og kulturaktiviteter kan benytte leirskolen uten leiekostnader.

Håndballhall:
Leie av 1/1 hall                 kr. 280,- pr time
Leie av 2/3 hall                 kr. 215,- pr time
Leie av 1/3 hall                 kr. 160,- pr time
Grunntreningsrom            kr. 210,- pr time
Ekstra garderobe/dusj      kr. 55,- pr time

Fotballhall:
Leie av hall med 1 garderobe     kr. 690,- pr. time
Ekstra dusj/garderobe                kr. 55,- pr. time

Flerbrukshall:
Utleie til organisert aktivitet i løype, pr. utøver     kr. 11 pr time
Leie av skyterigg, pr. bane/skive                        kr. 11 pr time

Felles for idrettsanlegg
Utleie til andre formål eller øvrige brukere: Avtales pris og leieforhold med driftsansvarlig. Meråker skole belastes en årlig leie på kr. 300.000,- for bruk av idrettsanlegg til kroppsøvingsaktiviteter m.v.

Felles for skole og idrettsanlegg:
Innenbygds lag og foreninger som tilbyr organisert aktivitet for barn/ungdom under 19 år gis 30% rabatt på tildelte timer etter søknad. Søknadsfristene settes til 1. august for høstsesongen og 1. desember for vårsesongen.

 

Oppdatert: 17.03.2016 14:28

 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712