Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Priser - Renovasjonsgebyr
Hopp til hovedinnhold

Renovasjonsgebyr

 

 

​Renovasjonsordningen i Meråker ivaretas gjennom kommunens deltakelse i Innherred Renovasjon IKS. Slambehandlingen er holdt utenom og ivaretas av kommunen selv. Renovasjonsordningen driftes i samsvar med de felles forskrifter for renovasjon.
Det vises til kommunestyrets vedtak i K-sak 105/97 av 25.08.1997 knyttet til Meråker kommunens inntreden i Innherred Renovasjon.

Kommunestyret har i møte den 10.12.2018, K-sak 97/18 fastsatt avgiftsgrunnlaget for renovasjonsordningen i Meråker for 2019.

Vedtaket er fattet med hjemmel i:
"Lov om vern mot forurensing og avfall"(forurensningsloven(§ 34)).

Med forbehold om at representantskapet i Innherred Renovasjon IKS godkjenner
styrets forslag til avgiftsgrunnlag for 2019 godkjenner også Meråker kommune:For vanlige husstander der årsgebyret i samsvar med nytt differensiert gebyrsystem er gradert på grunnlag av mengden restavfall, vedtas følgende årsgebyr for 2019:
- Mini restavfall (70 liter)             kr. 1.990,98,- eks. mva
- Liten restavfall (140 liter)         kr. 2.763,43,- eks. mva
- Medium restavfall (240 liter)     kr. 3.462,58,- eks. mva
- Stor restavfall (360 liter)           kr. 4.658,53,- eks. mva


4. For vanlige husstander som mottar tilleggsytelser vedtas følgende tilleggsgebyrer for 2019:
- Ukentlig tømming av restavfall /papir      kr. 480,- eks. mva
- 14 dagers tømming av restavfall /papir   kr. 240,- eks. mva
- Henting av dunk / 10-30 m                     kr. 480,- eks. mva
- Kjøring privat veg                                   kr. 600,- eks. mva
- Ikke utført kildesortering                         kr. 600,- eks. mva
- Bytte/ innhenting av dunker / end. AB    kr. 420,- eks. mva

5. For vanlige husstander som inngår samarbeid eller har alternativ behandling av våtorganisk avfall gis følgende rabatter for 2019:
- Samarbeid 2-9 boenheter                         kr. 180,- eks. mva
- Samarbeid 10-30 boenheter                     kr. 360,- eks. mva
- Samarbeid > 31 boenheter                       kr. 540,- eks. mva
- Varmkompostering                                  kr. 180,- eks. mva
- Alternativ behandling av organisk avfall      kr. 180,- eks. mva
- Framsetting av dunken på tømmedag       kr. 180,- eks. mva

6. For nedgravde og bunntømte tanker:

- Bunntømte Liten                     kr.   2.614,54,-   eks.mva
- Bunntømte Medium                 kr.   3.276,03,-  eks.mva
- Bunntømte Stor                      kr.   4.407,54,-   eks.mva

7. Nedgragvde løsninger            kr. 3.203,15,-   eks mva


8. Hytte/fritidsrenovasjon

Fritidsrenovasjon mini

- Hytter 2 km luftlinje kjørbar sommerveg            kr. 468,-    eks mva

- Hytter under 30 m2 bebygd grunnareal            kr. 468,-     eks mva

- Mindre selveierenheter under 30 m2                 kr. 468,-    eks mva

Fritidsrenovasjon liten:

- Campingvogner (mer enn 4. mnd pr år)            kr 780,-     eks mva

Fritidsrenovasjon medium:

- Større selveierenheter med over 30 m2            kr. 1.068,-   eks mva

- Hytter med 30-200 m2 grunnareal                     kr. 1.068,-   eks mva

Fritidsrenovasjon stor:

- Større selveierenheter over 30 m2 til utleie       kr. 1.568,-   eks mva

- Hytter over 30 m2 som benyttes til utleie           kr. 1.568,-   eks mva

- Hytter over 200 m2 bebygd grunnareal             kr. 1.568,-   eks mva

Fritidsrenovasjon ekstra:

- Hytter som ønsker ordinær husholdningsrenovasjon      kr. 2.763,43,- eks mva Vedtaket fattet med hjemmel i:
”Lov om vern mot forurensing og avfall” (forurensningsloven) § 34.

Oppdatert: 05.02.2019 10:48
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712