Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Priser - Meråker samfunnshus - leiepriser
Hopp til hovedinnhold

Meråker samfunnshus - leiepriser

 

​Offentlig fest:                   kr. 4.060,-
Lukkede fester:                kr. 3.380,-
Helgeleie:    kr. 4.520- (gjelder for stevner, premieutdelinger, festivaler/messer)
Kulturkvelder/konserter:  kr. 2.370,-

Annen type leie som faste øvingskvelder og spesielle arrangement:

Leie av sal og scene    kr. 183,- pr. time
Tillegg for kjøkken        kr. 71,- pr. time

Godkjente studieorganisasjoner med aktiviteter etter Opplæringsloven og Voksenopplæringsloven betaler ingen leie ved bruk av Samfunnshuset.

Fastsetting av husleiesats for utleie til ordinær undervisning i regi av Meråker skole og/eller Meråker videregående skole gjøres gjennom egne avtaler basert på bruksfrekvens, behov for reinhold/vaktmestertjeneste m.v.

Generelt

Det kan også inngås særskilte avtaler med kulturaktører om bruk av enkeltrom. Meråker skolekorps skal ikke betale leie for gymsal og musikkrom ved Meråker skole.​

Oppdatert: 05.02.2018 10:18
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712