Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Priser - Gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg
Hopp til hovedinnhold

Gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg

 

​Vedtaket fattet med hjemmel i:
- LOV 2002-06-14 nr 20: Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker m.v. § 28 og 
- FOR 2006-06-26 nr 847: Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn, § 7-5.
 
Kommunestyret har  i møte den 10.12.2018, K-sak 97/18 fastsatt avgiftsgrunnlag for feietjenesten for 2019.

Gebyr pr. pipe                                     kr. 548,- eks. mva
Gebyr for pipe 2 samme tak               kr. 274,- eks. mva
Oppdatert: 05.02.2019 10:49
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712