Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Presse - Pressemeldinger - Værnesregionen viser seg fram på Helsekonferansen
Hopp til hovedinnhold

Værnesregionen viser seg fram på Helsekonferansen

 Værnesregionen er spesielt invitert til å dele av sine erfaringer under den store nasjonale Helsekonferansen i mai.

​- Vi er invitert for å presentere prosjektet “Interkommunalt samarbeid om kommuneoverlege, helsesøster og jordmortjeneste”, forteller en tilfreds Bodil Dyrstad, som er prosjektleder for dette delprosjektet.
Prosjektet som nå skal vises fram for nærmere 1.000 konferansedeltakere i Oslo er det samme prosjektet som 15. februar fikk tildelt samhandlingsprisen fra statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen.
Årets Helsekonferanse arrangeres 10 og 11. mai i Oslo. Temaet er samhandling, folkehelse og forebygging i helse og omsorgssektoren.
Det er helse- og omsorgsministeren, i samarbeid med Helsedirektoratet, som arrangerer konferansen for femte år på rad. Siden oppstarten i 2007 har arrangementet samlet ledere, fagfolk, politikere, i tillegg til mange bruker- og yrkesgrupper under ett og samme tak.
Nytt av året er at de parallelle sesjonene utgår. Disse erstattes av et samhandlingstorg der gode eksempler fra praksis blir presentert. Det er her Værnesregionens interkommunale prosjekt kommer inn i bildet.
- Dette er landets største konferanse innenfor helse, og det er morsomt at vi får vise fram det arbeidet som gjøres i Værnesregionen, sier Bodil Dyrstad, som til daglig er kommuneoverlege i Stjørdal.
Dyrstad vil sammen med ledende helsesøster i Tydal, Ingrid Haarstad, representere Værnesregionen. I tillegg kan det være aktuelt at flere fra vår region deltar under konferansen. Fakta om helse- og omsorgsprosjektene i Værnesregionen:
Kommunene Tydal, Selbu, Stjørdal og Meråker har igangsatt et samhandlingsprosjekt innenfor helse- og omsorgstjenestene i samarbeid med Helse Midt-Norge, St. Olavs Hospital, Rusbehandling Midt-Norge og Sykehuset Levanger.
Målsetningen med prosjektet er:
• Identifisere områder for samhandling innen helsetjenester inkludert omsorg med tanke på utvikling av "Værnesregionen som helsekommune" for et best mulig pasientforløp, forebyggende helsearbeid, kompetanse og bruk av IKT.
• Identifisere ulike samhandlingsprosjekt.
• Identifisere mulige organisatoriske modeller.
Prosjektet består av sju ulike delprosjekt:
• Interkommunalt samarbeid om DMS (Distriktsmedisinsk Senter).
• Interkommunal kommuneoverlege, helsesøster og jordmortjeneste.
• Interkommunalt samarbeid om brukerkontor.
• Interkommunalt samarbeid med helseforetak om IKT-løsninger.
• Interkommunalt samarbeid med helseforetak om felles enhet innenfor rus/psykiatri.
• Struktur for organisering og ledelse av helse- og omsorgstjenestene.
• Interkommunalt samarbeid med helseforetakene om folkehelse og forebyggende helsearbeid.
Oppdatert: 22.03.2011 13:54
Tjenestebeskrivelser
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712