Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Politisk organisering - Kommunale styrer, råd og utvalg
Hopp til hovedinnhold

Kommunale styrer, råd og utvalg

 

​MERÅKER KOMMUNESTYRE 2015 – 2019

Utskriftsvennlig versjon: Styrer, råd og utvalg.pdfStyrer, råd og utvalg.pdf

AP:   Medlemmer:                   Varamedlemmer:   
1 Torfinn Krogstad                 1 Julianne Risvold
2 Eva Lien                             2 Anne-K. Langsåvold
3 Oda Aurora Aune                3 Kari Stensen
4 Tor Farstad                         4 Hallgeir S. Strid
5 Morten Moen                      5 Leif Karsten Haugen
6 Lars M. Brækken                6 Morten Aursand
                                            7 Tomas Werkland
                                            8 Anne Lise Raaen
                                            9 Marit Niemistø
    
SP: 
       1. Kari Anita Furunes        1. Ludvig Haugen   
       2. Anne Marken                2. Bård Bjørklund 
       3. Lars Emil Haugen         3. Gunnil Wæhre 
       4. Eline Lello                    4. Snefrid H. Slungård 
                                              5. Emanuell S. Høttmon 
                                              6. Rita Gjemse
                                              7. Helle Størseth


SV: 
      1. Marit Haugen Øverkil      1. Monica Letnes    
                                              2. Mette Iren Raaen 
                                              3. Olav Gilsåmo
                                              4. Elin Mortensen  

MTB:
      1. Kjersti Kjenes                1. Stina Kulseth   
      2. Håvard Nicolausson        2. Ken Svendsen 
      3. John Magnar Høiseth      3. Gunnar Smedberg
      4. Mai Brit Græsli               4. Heidi Reberg
      5. Leif Aksel Buland            5. Einar Olav Ringen
      6. Bente K. Kristensen        6. Cammila Størseth
                                               7. John Ola Løseth
                                               8. Iselin Marie kolden
                                               9. Ingrid Pedersen

FRP:
      1. Olav Gimse                   1. Ole Brenntrø   
                                              2. Liv Irene Krogtadnes 
                                              3. Ole Marius Gjemse
                                              4. Per Atle Høgmo
 
V: 
      1. Eva J. Lundemo              1. Anne Blæstervold
      2. Egil Haugbjørg                2. Bjørn Madslangrud  
      3. Kjell Lundemo                 3. Eirik Mjøen 
                                               4. Randi Gåsø
                                               5. Lille Vanja Merakerli
                                               6. Kai Kristiansen
                                          
 
 
FORMANNSKAPET
                       Medlemmer:                      Varamedlemmer:
SP / Ap / SV:    1. Kari Anita Furunes      1. Eva Lien
                        2. Torfinn Krogstad          2. Anne Marken
                        3. Marit Haugen Øverkil   3. Oda Aurora Aune
                                                             4. Lars Emil Haugen
                                                             5. Tor Farstad
 
MTB /Frp / V: 
                     1. Kjersti Kjenes                1. Kjell Lundemo
                     2. Håvard Nicolausson        2. Eva J. Lundemo
                                                             3. Olav Gimse
                                                             4. Mai Brit Græsli
                                                             5. Leif A. Buland
 
 
I personalsaker tiltrer følgende arbeidstakerrepresentanter:
 
 Medlemmer:                                  Personlige varamedlemmer:
 1. Lill Kristin Lundemo (Fagforb.)     1. Egil Kleven           (Fagforb.)
 2. Elin Mortensen        (Fagforb.)     2. Elisabeth Flaamo  (Sykepl.forb.)
 
 
 
KONTROLLUTVALG
 
  Medlemmer:                             Varamedlemmer: 
1. Bjørn Madslangrud, leder             1. Morten Aursand
2. Maria Weronica Økdal                 2. Helene Skår
3. John Magnar Høiseth, nestleder   3. Bård Bjørkhaug
                                                     4. Lene Høiseth
                                                     5. Heidi Ringen Sandslett
 
 
KOMITE FOR KOMMUNAL UTVIKLING
 
AP/SP//SV:
 Representanter:                                    Vararepresentanter:
1. Anne Marken, leder                            1. Kari Stensen
2. Eva Lien, nestleder                             2. Svend Erik Eriksson
3. Morten Moen                                     3. Arne Petter Øyen
4. Ludvig Haugen                                   4. Tomas Werkland
                                                            5. Snefrid H. Slungård
                                                            6. Karl Fredrikk Furunes 
 
V/MTB/Frp:
 Representanter:                                       Vararepresentanter:
1. Ken Svendsen                                    1. Ole Marius Gjemse
2. Rune Stenmo                                     2. Laila Marielle Bergstrøm 
3. Mai Brit Græsli                                   3. John Ola Løseth
                                                             4. Ole Brenntrø
                                                             5. Øyvind Nordahl Næss
                                                             6. Nedad Sutco Mujic
 
   
KOMITE FOR HELSE, PLEIE OG OMSORG
 
AP/SP/SV:
 Representanter:                                   Vararepresentanter:
1. Tor Farstad, leder                             1. Leif Karsten Haugen
2. Lars Magnus Brækken, nestleder      2. Ellen Hetland
3. Monica Letnes                                 3. Trond Ringen
4. Eline Lello                                       4. Siw Lindgren Sæther
                                                          5. Marit Niemistø
                                                          6. Turid Brurok
 
V/MTB/Frp:
 Representanter:                                    Vararepresentanter:
1. Gunnar Smedberg                            1. Kai kristiansen
2. Anne Blæstervold                             2. Leif Aksel Buland
3. Liv Irene Krogstadnes                       3. Heidi Østerås
                                                          4. Ingrid Pedersen
                                                          5. Lillian Blæstervold                                                                                       6.Camilla Størseth


 
KOMITE FOR SKOLE, OPPVEKST OG KULTUR

AP/SP/H/SV:
 Medlemmer:                                       Varamedlemmer:
 Oda Aurora Aune, leder                      1. Anne-Karin Langsåvold
 Lars Emil Haugen, nestleder               2. Julianne Risvold
 Mette Iren Raaen                                3. Gunnil Wæhre
 Hallgeir Strid                                      4. Joakim Weiseth
                                                          5. Emmanuel S. Høttmon
                                                          6. Anne Lise Raaen

V/MTB/Frp:
 Representanter:                                   Vararepresentanter:
 Bente Kristin Kristensen                     1. Stina Kulseth
 Lille Vanja Merakerli                           2. Svein Erik Lian
 Eirik Mjøen                                        3. Eva J. Lundemo
                                                         4. Ingunn Tronsmo Skallan
                                                         5. Turid Hanssen
                                                         6. Ida Tidemann
  

 
ØVRIGE STYRER, RÅD OG UTVALG:

1. ARBEIDSMILJØUTVALG

Arbeidsgiverrepresentanter:   Varamedlemmer:
Ordfører                               Varaordfører

Rådmann Henrik Vinje           Personalleder Elisabeth Johansen

Sektorsjef SSOK              Rektor 

Sektorsjef SHPO                 Anne Kirsten Buland Øien
Sektorsjef SKU                   Anne Marie Haneborg

Arbeidstakerrepresentanter: (2016 og 2017) Pers. varamedlemmer: (16 og 17)
Ole Jakob Lund-Tangen (Utd.forb.)   Elin mortensen (Utd.forb.)        
Lill Kristin Lundemo (Fagforb.)         Bodil Gulseth (Skolenes landsforb.)    
Marie Almås (Fagforb.)                   Geir Florholmen (Fagforb.)    

2. BRUKERRÅD

Fra Meråker pensjonistlag:

Medlemmer:                                    Personlige varamedlemmer:
Finn Røe                                         Otto Svartås
Olga Nordstrøm                                Lisbeth Juliussen
Else Tidemann                                 Arvid Dalåmo

Fra organisasjon for mennesker med nedsatt funksjonsevne:

Medlemmer:                                    Personlige varamedlemmer:
Ivar Arne Olsen                                 Hege Nikolaisen
Tone Bergquist                                 Trude Hegdahl
Gunleif Krogstad, leder                      Tove Kvamseng

Politisk valgt:

Medlemmer:                                    Personlige varamedlemmer:
Lars Magnus Brækken                     Svein Erik Eriksson
Cathrine Arntsen, nestleder               Mette Iren Raaen3. FJELLSTYREFJELLSTYRE
Medlemmer                               Varamedlemmer
Daniel Sonflå                            Rolf Strid
Geir Arve Krogstad                    Arild Sonflå
Lailia Bergstrøm                        Aslak Brandsfjell
Elisabeth Aavik, nestleder          Lennart Evjen
Stig Rune Sonflå, leder              Inger Furunes


4. FORHANDLINGSUTVALGFORHANDLINGSUTVALG
Medlemmer:
Tor Farstad
Kjell Lundemo, leder
Marit Øverkil5. FORLIKSRÅDFORLIKSRÅD
Medlemmer                                    Varamedlemmer
1. Anne Kirsten Buland Øien, leder   1. Solveig Madslangrud
2. Unni H. Iversen, nestleder             2. Helge Øyn
3. Trond Teveldal                             3. Peggy Teveldal6. GRENDEMENN JAKT OG FISKE
Færenområdet:           Erland Sende
Fjergenområdet:          Roar Stav
Teveldalen:                 Leif Karsten Haugen
Stordalen:                  Magne Kværnmo
Kleppen/Mannfjell:      John Eriksson


7. HEIMEVERNSNEMND
Einar Kolden
Anne Blæstervold8. IKA TRØNDELAG – KOMMUNENS REPRESENTANT
Representant:        Ordføreren
Vararepresentant:   Varaordføreren9. INNHERRED RENOVASJON – KOMMUNENS REPRESENTANT
Representant:                     Ordføreren
Personlig vararepresentant:  Varaordføreren

10. KOMREV TRØNDELAG IKS – KOMMUNENS REPRESENTANT
Representant:                     Ordføreren
Personlig vararepresentant:  Varaordføreren

11. KOMSEK TRØNDELAG IKS – KOMMUNENS REPRESENTANT
Representant:                     Ordføreren
Personlig vararepresentant:  Varaordføreren

12. MENIGHETSRÅDET – REPRESENTANT
Representant:                            Vararepresentant:
Tor Farstad                                Kjersti Kjenes

 

13. SAKKYNDIG NEMND FOR EIENDOMSSKATT
Medlemmer:                                  Personlige varamedlemmer:
Bård Langsåvold, leder                    Eline Lello
Odd Magnar Horten, nestleder         Aud Marø
Roar Sagen                                    Leif Aksel Buland

14. KLAGENEMND FOR EIENDOMSSKATT
Medlemmer:                                  Personlige varamedlemmer:
Arild Overrein, leder                        Bente Kristensen
Eirik Mjøen                                    Geir Tronseth
Elin Mortensen, nestleder               Trond Erik Reitås
Bjørn Aasvold                                Bjørn Arild Skjelstadås
Morten Moen                                 Kari Stensen15. OPPNEVNINGSUTVALGET FOR KONFLIKTRÅDSMEGLERE (KS) – KOMMUNENS REPRESENTANT
Representant:                     Ordføreren
Personlig vararepresentant:  Varaordføreren16. STADNAVNUTVALGETSTADNAVNUTVALGET
Medlemmer:                                Varamedlemmer:
Elin Rønning                               Ivar Dalåmo
Bjørn Roar Krogstad, leder           Tormod Røe
Alf Egil Haugen, nestleder            Sigrid S. Pedersen
Gunleif Krogstad                         Aslak Brandsfjell
Leif Juliussen                             Gunn Aamo

17. VILTNEMD
 Medlemmer:                                 Personlige varamedlemmer:
 Arnfinn Risvold, leder                      Linda Brenntrø
 Ole Jakob Lund-Tangen, nestleder   Ole Brenntrø
 Laila Bergstrøm                              Aslak Brandfjell
 Roar Sagen                                   Guro Størseth Moen
 Rune Stenmo                                Gunnil Wæhre​

Oppdatert: 15.03.2017 12:53
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712