Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Fremmede arter

 

Fremmede arter regnes på global skala som en av de største truslene mot det biologiske mangfoldet. Også her i Norge får fremmede arter stadig større fokus både hos myndighetene og hos folk flest.

I Meråker er kanskje Kjempebjørnkjeks den mest omtalte planten, den vokser i Kopperå og har blitt forsøkt fjernet uten hell foreløpig. Hagelupiner langs veier og  andre ferdselsårer er heller ikke noe uvanlig syn.

Det er et stort behov for mer kunnskap om hvor i Norge utvalgte fremmede arter har etablert seg. I dette arbeidet kan alle interesserte bidra! På sidene www.artsdatabanken.no kan man finne informasjon om og rapportere funn av uønskede arter.
Hagelupiner er i rask spredning her i landet, særlig langs veier og jernbaner og på skrotmark. Les mer om planten og bekjempelse av denne her.

Oppdatert: 10.06.2013 13:39
Aktuelle sider
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712