Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Skurdalsvolldammen

 Skurdalsvolldammen friluftsområde er tilrettelagt for fiske og friluftsliv.

​I tillegg til dette representerer den restaurerte fløtningsdammen et kulturminne fra en tidsepoke da fløtningen var den tradisjonelle transportveien for tømmer fra skogen til treforedling.

Området er fortsatt under utbygging hvor utbyggingstempoet avhenger av nødvendig finansiering. Foreløpig er området tilrettelagt med flere rasteplasser med benker og bord, en fiskebrygge, toalett, adkomstvei, parkeringsplass og stier. På odden øst for dammen bygges det en fiskeplass som blir tilrettelagt for rullestolbrukere. Det mangler fortsatt litt før denne er ferdig utbygd.

På rasteplassene prøver kommunen å legge ut ved som kan benyttes på de tilrettelagte ildstedene. Vi håper at besøkende ikke bryter kvist, sanker ved eller tenner opp utenom ildstedene. Dette vil på sikt føre til en forringelse av området. Ellers minner vi om skogbrannfaren i tørre perioder.

Høsten 2001 ble det bygd toalett på området. Meråker kommune er ansvarlig for det daglige vedlikeholdet av bygget. 
          
I forbindelse med kraftutbyggingen i Meråker 1989 – 1994 bragte Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk fram ideen om en total renovering av den tidligere fløtningsdammen som lå i området. Da arbeidet med renoveringen startet, var det kun rester igjen av den gamle steinkistedammen.

Ideen resulterte i et samarbeid mellom NTE, Meråker kommune, NVE og A/S Meraker Brug. Disse partenes bidrag samt statlige midler fra flere hold har resultert i at første fase er gjennomført.

Den første Skurdalsvolldammen ble bygd som en steinkistedam i 1931, og var i bruk fram til 1960, da fløtningen i vassdraget opphørte. Da restaureringen startet i 1994 var det bare rester igjen av dammen og selve vannbassenget var tilgrodd med busker og kjerr. Vannstrengen gjennom området var elvene Skurdalsåa og Tevla som ved flom bredte seg ut over på grunn av vannopphopning der restene av dammen lå.

En steinkistedam er en grovt tillaftet trekonstruksjon som man fyller med stein slik at man oppnår en nødvendig mottyngde og stabilitet mot vannpresset som bygger seg opp oppstrøms konstruksjonen. Slike dammer hadde ofte en bunnluke samt sideløp som kunne sperres av med "nåler", treplank som var plassert vertikalt og kunne fjernes ved et enkelt håndgrep.

Når fløtning skulle skje, la man tømmeret i elveløpet og når vannet ble sluppet igjennom dammen tok vannmassene tømmeret med nedover elva. Man hadde også metoder for å "Slå" (skyve/slippe) tømmeret ut i elva når flomfronten kom.

Om du ønsker å vite mer om tømmerfløtningen i Stjørdalsvassdraget, kan vi opplyse at det er laget en film om dette temaet. Denne kan du låne ved Meråker bibliotek.
Oppdatert: 25.06.2012 10:29
Tjenestebeskrivelser
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712