Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Vrakpant

 

 

Utbetaling av vrakpant
I medhold av Miljøverndepartementets forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning av avfall (avfallsforskriften) kapittel 4 vedrørende kasserte kjøretøy, utbetales det kr 2 000 pr. kjøretøy fra Tollregion Midt-Norge, Avdeling for vektårsavgift og vrakpant, Postboks 1406 8000 BODØ.

Minstekrav til et panteberettiget vrak er at bilen innleveres til et godkjent mottak med hel, og ikke oppdelt ramme, chassis eller selvbærende karosseri, hvor understellsnummeret er preget, jf.§ 4-8 i forskrift om kasserte kjøretøy. Dette betyr blant annet at taket ikke må trykkes ned før levering.

Er det behov for å trykke ned taket på grunn av transport eller annet, må det tas kontakt med biloppsamlingsplassen på forhånd. Videre kan man ikke skjære i bilen med skjærebrenner for å ta ut deler. Bileier har for øvrig anledning til å fjerne dører, skjermer og motor før innlevering. Bileier kan fjerne hjulene umiddelbart etter at bilen er levert på oppsamlingsplassen. Flere hjul kan leveres etter avtale. Dekkforhandlere har plikt til fritt å ta imot kasserte dekk. Forskriften om kasserte kjøretøy § 4-10 stiller krav til legitimering ved pass, førerkort eller tilsvarende dokument. Person- eller foretaksnummer skal påføres vrakmeldingen.

I tillegg til den statlige vrakpantavgiften for en rekke kjøretøygrupper som kreves opp i medhold av avgiftsvedtakets § 2, krever Tollvesenet opp flere frivillige miljøgebyr på kjøretøy. Det er et gebyr pr. bil som importeres av virksomheter som er medlem i Autoretur AS, og gebyr på dekk fra importører som er medlem av Dekkretur AS. Gebyr på batterier og på strømførende originaldeler i biler fra de som er medlem i AS Batteriretur. Disse gebyrene oppkreves ved innførselen.

Alle biloppsamlingsplasser med tillatelse fra Fylkesmannen har en rett og plikt til å skrive vrakmelding.
Oppdatert: 22.10.2012 10:52
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712