Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Næring - Næringsutvikling - Kommunalt næringsarbeide
Hopp til hovedinnhold

Kommunalt næringsarbeide

 

​Meråker kommune har inngått samarbeid med Proneo AS og Stjørdal Næringsforum (SNF), for bedre å kunne bistå næringslivet i kommunen. Proneo AS er et innovasjonsselskap med hovedkontor på Stjørdal, men med flere avdelingskontor rundt om i Trøndelag. Selskapet skal bistå etablere med avklaringssamtaler og rådgiving for både bedriftsetablering og eksisterende bedrifter (førstelinjetjeneste) og oppfølging av disse (andrelinjetjeneste). Proneo skal være en aktiv partner som initierer og bidrar til å utvikle og etablere næringsrettet FOU-aktivitet i næringslivet i kommunen. Som en del av dette arbeidet skal Proneo høsten 2018 aktivt besøke utvalgte bedrifter i Meråker samt invitere til næringslivsmøte for å avklare behov for innovasjonstjenester. I tillegg skal selskapet bidra til å sikre kommunal samhandling med andre næringsaktører og mulighet til deltakelse i regionale, nasjonale og internasjonale program.

SNF har etablert egen «avdeling» for medlemsbedrifter i Meråker gjennom SNF Meråker. SNF Meråker ble etablert 26 april i år, og har valgt et eget interimsstyre sammensett av styremedlemmer fra ulike bransjer. Leder er Ole Fredrik Harsaaker. SNF skal være en sparringspartner for administrasjon og politisk nivå i viktige saker for næringslivet, og opptre som forhandlingspart på vegne sav sine bedrifter. De skal etablere nøytrale arenaer for møter, oppdatering og kommunikasjon mellom kommune og næringsliv. SNF skal bidra til å markedsføre Meråker og hjelpe til med å trekke flere store arrangement til kommunen.  Næringslivsmøtet den 30. august ble arrangert i felleskap mellom kommunen og SNF, og var en direkte oppfølging av avtalen.

Meråker kommune håper med dette at det er lagt et godt grunnlag for bistand med næringsutvikling i kommunen. Samarbeidet med Proneo og SNF gir oss tilgang til et bredt nettverk og massevis av kunnskap og erfaring, som vi mener vil komme næringsaktører i Meråker til stor nytte.

Om noen skulle ha spørsmål om næringsarbeidet i Meråker kommune, så ta også gjerne kontakt med Sektorsjef for Utvikling, Torhild Aarbergsbotten. Enten på telefon 900 85 005 eller epost: toraar@meraker.kommune.no

Oppdatert: 18.09.2018 14:34
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712